Warning: copy(/home/pattuco/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/pattuco/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Pala Palli Thirupalli Malayalam Lyrics - Pattu.Co.in %

Pala Palli Thirupalli Malayalam Lyrics

പാലാ പള്ളി തിരുപ്പള്ളി വരികൾ

ആവോ ധാമാനോ
ആവോ ധാമാനോ
ആവോ ധാമാനോ
ആവോ ധാമാനോ

പാലാ പള്ളി തിരുപ്പള്ളി
പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണെ
പാലാ പള്ളി തിരുപ്പള്ളി
പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണെ

പാലാ പള്ളി തിരുപ്പള്ളി
പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണെ
പാലാ പള്ളി തിരുപ്പള്ളി
പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണെ

ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട്
നടന്നാരോ കുന്നിതിറങ്ങുന്നേ
ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട്
നടന്നാരോ കുന്നിതിറങ്ങുന്നേ

ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട്
നടന്നാരോ കുന്നിതിറങ്ങുന്നേ
ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട്
നടന്നാരോ കുന്നിതിറങ്ങുന്നേ

ആവോ ധാമാനോ
നാലാള് കൂടണല്ലോ
ആവോ ധാമാനോ
ആളാകെ ചുറ്റണല്ലോ
ആവോ ധാമാനോ
നാടാകെ കൂടിയിട്ട്
ആവോ ധാമാനോ
രാക്കുയിൽ കൂറാണല്ലോ

ദേശം ചുറ്റി കരക്കാരും
വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ
ദേശം ചുറ്റി കരക്കാരും
വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ

ദേശം ചുറ്റി കരക്കാരും
വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ
ദേശം ചുറ്റി കരക്കാരും
വരത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ

ആവോ ധാമാനോ
പിണ്ടിയൊടിച്ചു വന്നേ
ആവോ ധാമാനോ
പിണ്ടിയും കുത്തിയല്ലോ
ആവോ ധാമാനോ
കൈത്തിരി കത്തുന്നല്ലോ
ആവോ ധാമാനോ
ലോകത്തിൻ പൊൻവിളക്കേ

ഓലചൂട്ടു മെരിയുന്നെ
നടന്നൊരത്താരോ മറയുന്നേ
ഓരം ചേർന്ന് നടന്നോരും
പല പാണ്ടി കുന്നു കയറുന്നേ

ഓലചൂട്ടു മെരിയുന്നെ
നടന്നൊരത്താരോ മറയുന്നേ
ഓരം ചേർന്ന് നടന്നോരും
പല പാണ്ടി കുന്നു കയറുന്നേ

ഓരം ചേർന്ന് നടന്നോരും
പല പാണ്ടി കുന്നു കടന്നോരും
മിറ്റത്താകെ നിരക്കുന്നേ
നിറ മാനം മെല്ലെ ഇരുട്ടുന്നേ

ഓരം ചേർന്ന് നടന്നോരും
പല പാണ്ടി കുന്നു കടന്നോരും
മിറ്റത്താകെ നിരക്കുന്നേ
നിറ മാനം മെല്ലെ ഇരുട്ടുന്നേ

ആവോ ധാമാനോ
ആർക്കും ഉയരണല്ലോ
ആവോ ധാമാനോ
ആരു വരവിതെന്നേ
ആവോ ധാമാനോ
വീമ്പു മുറുക്കണല്ലോ
ആവോ ധാമാനോ
പുല്ലും ഏരിയണന്നേ

നെഞ്ചിൽ തഞ്ചം ഒരുങ്ങുന്നെ
അവർ അഞ്ചാം കുന്ന് കയറുന്നേ
പള്ളി കുന്നിലെ മുറ്റത്ത്
പട പൂഴിക്കങ്കം ഒരുങ്ങുന്നേ

നെഞ്ചിൽ തഞ്ചം ഒരുങ്ങുന്നെ
അവർ അഞ്ചാം കുന്ന് കയറുന്നേ
പള്ളി കുന്നിലെ മുറ്റത്ത്
പട പൂഴിക്കങ്കം ഒരുങ്ങുന്നേ

കൊമ്പൻ തുമ്പി ചുഴറ്റുന്നേ
കടുവാ കണ്ണ് കലങ്ങുന്നേ
വമ്പന്മാർ അവർ രണ്ടാളും
നേരെ നേരെ പഞ്ഞത്തടുക്കുന്നെ

കൊമ്പൻ തുമ്പി ചുഴറ്റുന്നേ
കടുവാ കണ്ണ് കലങ്ങുന്നേ
വമ്പന്മാർ അവർ രണ്ടാളും
നേരെ നേരെ പഞ്ഞത്തടുക്കുന്നെ

ആവോ ധാമാനോ
മുണ്ട് മുറുക്കണല്ലോ
ആവോ ധാമാനോ
അമ്പു പിടിക്കണല്ലോ
ആവോ ധാമാനോ
മണ്ണ് പറക്കണല്ലോ
ആവോ ധാമാനോ
വെള്ളിടി വെട്ടുന്നല്ലോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *