Warning: copy(/home/pattuco/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/pattuco/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Penninte Chenchundil Punchiri Malayalam Lyrics Archives - Pattu.Co.in

Penninte Chenchundil Punchiri Malayalam Lyrics

പെണ്ണിന്റെ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി പൂത്തു വരികൾ Penninte Chenchundil Punchiri Malayalam Lyricsപെണ്ണിന്റെ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി പൂത്തുഹയ്യാ കണ്ണാടി പുഴയിലു വിരിയണ കുളിരല പോലെകണ്ടില്ലേ കിന്നാരം പറയൊണൊരാളേ ഹയ്യാഇല്ലിക്കാടടിമുടി ഉലയണ കലപില പോലെ കരിവണ്ടിണ കണ്ണുകളിൽ ഒളിയമ്പുകൾ എയ്യണതോതേൻ കുടിക്കണതോ കണ്ടൂവിറ കൊള്ളണ ചുണ്ടുകളിൽ ഉരിയാടണ തന്തരമോമാര മന്തറമോ കേട്ടൂഒയ്യാരം പയ്യാരം തുടി കൊട്ടണ ശിങ്കാരംഓഹൊയ് ഹൊയ് മനസ്സിന് കുളിരണു അഴകാർന്നൊരു ചന്തിരനോ മഴവില്ലെഴും ഇന്ദിരനോആരു നീയിവനാരാരോകുളിരേകണൊരമ്പിളിയോ കുളിരാറ്റണ കമ്പിളിയോമങ്കയാളിവൾ ആരാരോഅന്നാരം പുന്നാരം മൊഴി മുട്ടണ കിന്നാരംഓഹൊയ്…