Warning: copy(/home/pattuco/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/pattuco/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Sargam Andolanam Dolanam Malayalam Lyrics Archives - Pattu.Co.in

Andolanam Dolanam Malayalam Lyrics

  ആ ആ ആ…. ആ.. ആ.. ആ ആന്ദോളനം ദോളനം മധുരിപു ഭഗവാൻ മാനസമുരളിയെ ചുംബിച്ചുണർത്തുന്നൊരാനന്ദ ലഹരിയിൽ (ആന്ദോളനം) ഗോക്കളെ മേച്ചും കളിച്ചും ചിരിച്ചും (3) കേളികളാടി.. വനമാലി    (ഗോക്കളെ) വിശക്കുന്ന നേരം പശുവിൻ അകിട്ടിലെ വിശക്കുന്ന നേരം പശുവിൻ അകിട്ടിലെ പാൽമുത്തിക്കുടിച്ചു കൈതവശാലി..    (ആന്ദോളനം) രിമപനിധപ നിസാനി ധപമഗരീ രിമപനിധപ നിസാനി ധപമഗരി സരിമപനിസാ രിമഗരിസാ പനിസാ നിധപാ മഗരി സരിമ പനി പാൽക്കുടമുടച്ചും വസനം കവർന്നും ആ… ആ… ആ.. പാൽക്കുടമുടച്ചും വസനം…