കലാഭവന്‍ മണി പകരം വെക്കാന്‍ ഇല്ലാത്ത കലാകാരന്‍

മലയാള സിനിമയില്‍ പകരം വെക്കാന്‍ ഇല്ലാത്ത കലാപ്രതിഭ

 

https://www.youtube.com/watch?v=tbxyTk2vN90

One thought on “കലാഭവന്‍ മണി പകരം വെക്കാന്‍ ഇല്ലാത്ത കലാകാരന്‍

  1. ഏതു കലാകാരനാണ് ഇതുപോലെ പാടാന്‍ പറ്റുക

Leave a Reply

Your email address will not be published.