Warning: copy(/home/pattuco/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/pattuco/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
parvanendu mukhi parvathi Archives - Pattu.Co.in

parvanendu mukhi parvathi Lyrics

  പാര്‍വണേന്ദുമുഖി… പാര്‍വതി… ഗിരീശ്വരന്റെ ചിന്തയില്‍ മുഴുകി വലഞ്ഞൂ നിദ്രനീങ്ങിയല്ലും പകലും മഹേശരൂപം ശൈലപുത്രിയ്‌ക്കുള്ളില്‍ തെളിഞ്ഞു സര്‍പ്പനായകഭൂഷയേന്തും സാംബശിവനുടെ ചാരുഗളത്തില്‍ വിഘ്നമൊഴിഞ്ഞൊരു നാളിലഗാത്മജ വരണമാലികയുമമ്പൊടു ചാര്‍ത്തി (പാര്‍വണേന്ദു…) കാമ്യദര്‍ശനദേവി പിന്നെ കാമഹരനുടെ പുണ്യശരീരം പാതിയുമഴകില്‍ പകുത്തെടുത്തുമ പതിമാനസനെ നിലയനമാക്കി (പാര്‍വണേന്ദു…)