Warning: copy(/home/pattuco/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/pattuco/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Mounasarovaramaake Unarnnu Malayalam Lyrics - Pattu.Co.in

Mounasarovaramaake Unarnnu Malayalam Lyrics

 

മൗന സരോവരമാകെയുണർന്നൂ
സ്നേഹമനോരഥവേഗമുയർന്നൂ
കനകാംഗുലിയാൽ തംബുരുമീട്ടും
സുരസുന്ദരിയാം യാമിനി പോലും
പാടുകയായ് മധുഗാനം; മായാ ..
മൗന സരോവരമാകെയുണർന്നൂ…….

കാതരമാം മൃദുപല്ലവിയെങ്ങോ
സാന്ത്വന ഭാവം ചൊരിയുമ്പോൾ
ദ്വാപരമധുര സ്മൃതികളിലാരോ
മുരളികയൂതുമ്പോൾ
അകതാരിൽ അമൃതലയമലിയുമ്പോൾ
ആത്മാലാപം നുകരാൻ അണയുമോ
സുകൃതയായ് …ജനനീ …..

മാനസമാം മണിവീണയിലാരോ
താരകമന്ത്രം തിരയുകയായ്
മംഗളഹൃദയ ധ്വനിയായ് ദൂരെ
ശാരികപാടുകയായ്; പൂമൊഴിയിൽ
പ്രണവമധു തൂവുകയായ്; മഞ്ഞിൻ
മാറിൽ കേൾപ്പൂൂ സഫലമാം കവിത തൻ താളം..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *